Rädsla

Vad är din rädsla? Förutom att åka buss och gå på bio är min värsta rädsla att inte räcka till, att inte vara bra nog. Dessa krav kommer naturligtvis inte från andra utan är krav jag ställer på mig själv. Att du inte skall vara helt nöjd med mig eller med det jag presterar, att […]